Gebruikersvoorwaarden

Podcasts - PEOPLE ARE AWESOME B.V.

Gebruikersvoorwaarden Podcasts – People Are Awesome BV

1- Toepasselijkheid

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle podcasts die door – PEOPLE ARE AWESOME BV worden gemaakt en aangeboden.  Luisteraars die een ticket kopen voor het luisteren van een podcast gaan akkoord met deze gebruikersvoorwaarden.

2- De dienst; Podcast

Indien u gebruik wilt maken van de dienst om de door – PEOPLE ARE AWESOME BV aangeboden podcasts te beluisteren maakt u op de site www.yvesgijrath.nl een account aan. Bescherm uw accountgegevens en wachtwoorden zorgvuldig. Als u jonger dan 18 jaar bent dient u toestemming van een ouder of verzorger te hebben als u een account wilt aanmaken. Hier bent u zelf verantwoordelijk voor. Als u een account aanmaakt, vragen wij u toestemming voor het gebruiken van uw e-mailadres voor het versturen van onze nieuwsbrieven vanuit PEOPLE ARE AWESOME BV. Lees in onze Privacyverklaring meer hierover.

3- Betaling Podcast

Van de podcast staat op de website www.yvesgijrath.nl omschreven wat een luisteraar van de podcast kan verwachten en wat de kosten zijn voor het luisteren van betaalde podcasts. Betaling van de podcasts gebeurt via de webshop. De kosten voor betaalde podcasts worden aangegeven op de website. Na registratie heeft u dan het recht om naar een betaalde podcast te luisteren. Een bevestiging van de aankoop ontvangt u per e-mail.

4- Annulering

Een aankoop annuleren is niet mogelijk.

5- Gebruiksrecht audio

Het is een luisteraar van een podcast niet toegestaan om geluidsfragmenten of de inhoudelijke informatie die de luisteraar ten behoeve van de podcasts wordt aangeboden voor commerciële doeleinden te gebruiken, te bewerken of anderszins te gebruiken of te publiceren, tenzij – PEOPLE ARE AWESOME BV hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Overtreding hiervan zal in alle gevallen juridische gevolgen hebben.

6- Disclaimer

De podcasts worden met de grootste zorg samengesteld. PEOPLE ARE AWESOME BV kan echter niet garanderen dat de podcasts altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zijn of zullen werken. PEOPLE ARE AWESOME BV behoudt zich het recht voor de podcasts (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat u daar enige rechten aan kan ontlenen en zonder gehouden te zijn tot het vergoeden van enige schade. PEOPLE ARE AWESOME BV is niet gehouden tot vervanging of het beschikbaar stellen van een andere podcast.

PEOPLE ARE AWESOME BV kan niet garanderen dat de via de podcasts verschafte informatie volledig, juist en up-to-date is, noch dat deze informatie geschikt is voor het doel waarvoor zij wordt geraadpleegd. Beweringen en meningen die worden geuit via de podcasts, zijn niet noodzakelijkerwijs de beweringen en meningen van PEOPLE ARE AWESOME BV. PEOPLE ARE AWESOME BV is niet verantwoordelijk voor (de juistheid van) informatie.

7- Aansprakelijkheid

Alle podcasts die PEOPLE ARE AWESOME BV aanbiedt zijn door ons ontwikkeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Elke handeling die u doet naar aanleiding van het luisteren van een podcast is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van u als luisteraar. PEOPLE ARE AWESOME BV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.

8- Identiteit van www.yvesgijrath.nl

www.yvesgijrath.nl is een product van PEOPLE ARE AWESOME BV. PEOPLE ARE AWESOME BV is bij de KvK geregistreerd onder nummer 59440376 en draagt btw-identificatienummer NL853486578b01. PEOPLE ARE AWESOME BV is gevestigd aan Amstelzijde 87 (1184 TZ) in Amstelveen.

9- Toepasselijk recht

Op deze gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Deze gebruikersvoorwaarden doen geen afbreuk aan uw wettelijke rechten als consument. Eventuele geschillen over deze gebruikersvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechter die naar Nederlands recht bevoegd is.

10- Vragen

Heeft u nog vragen? Stuur een mail naar: contact@yvesgijrath.nl